Modalen Elveigarlag

Fiske for heile familien


Kommenter innlegget

Kalking og smolt frå Voss

Kalkingsanlegget på Espeneset er no klart for bruk, med igangsetjing 1. mai 2016. Tidleg i mai kjem nemlig 8000 smolt frå Voss Klekkeri. Desse vert ståande i vassdraget for preging, ca. 7 – 10 dagar. Fisken skal stå i slepmerda/ventemerd i vassdraget, ovom flomålet men nedstraums sterk strøm. Uni Miljø leiter etter plass. Det kan kanskje komme eit spørsmål om tilsyn av fisken medan dei er i vassdraget.