Modalen Elveigarlag

Fiske for heile familien

Utfiske av pukkellaks i Modalselva i 2021

Kommenter innlegget

Bildet viser pukkellaks skutt med harpun i Neraneset i august 2021.

2021 var et pukkellaks år. Denne stillehavslaksen som egentlig ikke hører hjemme i våre farvann, etablerer seg nå langs kysten vår. Den har en toårig livssyklus og kommer for å gyte i elvene våre i oddetallsår. Den gyter i begynnelsen av august, og alle individene dør etter gyting.

Dette er en svartelistet art, det vil si en art som ikke er ønsket i våre elver, og Miljødirektoratet har kommet med forslag til handlingsplan for bekjempelse av denne arten.

Elveeigarlaget søkte statsforvalteren om løyve til utfiske av pukkellaks. Lokale fiskere ble spurt om hjelp til utfiske og 26 individ ble fisket eller skutt med harpun.

Når det gjelder hvor langt opp i elvene denne fisken vandrer, så ble det observert pukkellaks i hølen nedenfor Hellandsfoss kraftverk. Men det ble ikke observert pukkellaks i elven etter 6 september.

Det ble også meldt om pukkellaks registreringer i våre nabovassdrag, ca 50 stk ble tatt i Daleelva og ca 20 stk i Ekso.

//

Reklame

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s