Modalen Elveigarlag

Fiske for heile familien


Kommenter innlegget

Kalkingsanlegg i Modalselva endeleg ein realitet

Eit kalkingsanlegg basert på kalkslurrydoserar er prosjektert ferdig ved Espeneset, Eit slikt anlegg vil ikkje by på problemer med oppsamling av kalk ved anlegget eller vidare spreidning nedstrøms, då kalken vert blanda inn i vatn som så blir slept ut i elva. Dosering vil vera styrd av kontinuerlige målingar slik at ein oppnår best mulig pH-verdiar til einkvar tid.

Byggestart var i slutten av August, med plan om ferdigstillelse den 01.02.2016. Anlegget forventast å vera i drift f.o.m. 01.03.2015.

Det er ikkje sett noko tidsperspektiv for kor lenge anlegget vil vera i drift, det vil avhenge av den naturlige utvikling. Anlegget er finansiert med midlar over Statsbudsjettet «så lenge som naudsynt».