Modalen Elveigarlag

Fiske for heile familien

Velkommen til Modalen Elveeigarlags heimeside

 

Rognplanting 2020

Det vert rognplanting den onsdag 1. og torsdag 2. april. Frammøte kl. 09:00 på Sandane (rett ovanfor Farestveit).

530.000 rogn skal plantast i år. Rogna kjem til Voss den 31. mars, og vidare til Modalen den 1. april. Noke av dette skal plantast i klekkeboksar, og noke skal leggjast direkte i bunn av elva med hjelp av røyr. Det vert ein jobb å pakke rogna i klekkeboksar, så her er arbeid for alle.

Elveeigarlaget har tørrdrakter og masker, snorkler, hansker og hetter til dei som skal plante i elvebunnen. Laget har og vadere og redningsvestar for dei som bidreg med å bera rogna ut til dykkarane.

Det er særs viktig at du har godt med klede, og gjerne eit klesbyte.

Det er berre å stille med godt humør og lyst til å vera med på noko nytt og spennande!


Modalsvassdraget har i tidlegare tider vore eit av dei beste fiskevassdraga i Noreg. Elveigarlaget arbeider no i samråd med Fagrådet, Uni Miljø og Fylkesmannen i Hordaland om å byggje opp igjen denne naturperla.

Me voner du vil finna interessant informasjon om elva og dei aktiviteter som no er i gang, og kom gjerne og besøk henne når det er opna for fiske!

Har du kommentarar, innspel, idear eller anna du ynskjer å bidra med (eller spørsmål, for den saks skuld), så ta kontakt.

Modalselva stengt for fiske:

Det pågår no ei opprusting av Modalselva der ein arbeidar med å få opp gytebestanden for laks og sjøaure. Modalselva er difor no stengt for alt fiske opp til Steinslandsvatnet, og den vil vera stengt i åra framover inntil ein når ein eigenproduserande bestand.

Meir info