Modalen Elveigarlag

Fiske for heile familien

Fiskeplasser

Det er fritt fiske 100m nedstrøms frå fisketrappa, og 100m oppstrøms frå fisketrappa.

I 2015 er det rullerande fiske, det vil seie eitt kast og deretter eit steg nedover elva. Denne ordninga vil bli oppretthalde så lenge det no er utfisking av laks frå oppdrettsanlegg eller andre fiskestammar som ikkje høyrer til Vossolaksen.

Reklame