Modalen Elveigarlag

Fiske for heile familien

Fiskekort 2017-2020

Modalselva er no stengt for lakse- og sjøaure fiske dei kommande år. Det er no sett i gong utplanting av rogn i elva som ein forventar vil venda tilbake snart, og innan elva når grensa for eigen-produksjon vil elva vera stengt.

Det er pr. 2017 ikkje stengt for fiske i Steinslandsvatnet, og det er heller ikkje krav om fiskekort der. Hugs at du må ha betalt den statlege avgifta uavhengig av kor i elva du fiskar. Dette kan du gjera her.

Me trur på forståing for dette, og vonar at når elva vert opna igjen er det duka for «stor-fiske»!

//

Reklame