Modalen Elveigarlag

Fiske for heile familien

Modalen Elveeigarlag

Modalen Elveigalag er ei organisering av grunneigarar som eig strandlinje langs Modalsvassdraget i frå Mofjorden til utløp frå Steinslandsvatnet ved Straume. Laget har årlege generalforsamlingar og ellers møter ved behov.

21.08.1983 blei laget registrert med eige organisasjonsnummer 996 845 273.

Styret i laget er i dag sterkt involvert i arbeidet med å få kultivert elva igjen, og har jamt over møte kvar anna månad. Prioritert arbeid no for tida er å oppfylla vilkåra frå Fylkesmannen i Hordaland for å få hjelp og stønad til kultivering og kalking av elva.

Styret (2021):

  • Linda Neset (formann)
  • Frank Stian Steinsland
  • Terje Øvre Helland (kasserar)
  • Robert Helland
  • Jan Arild Steinsland

Vara (2021):

  • Sigrunn Almelid Birkeland
  • Ann Jorunn Farestveit

Meir info på proff.no: Modalen Elveigarlag.

Reklame