Modalen Elveigarlag

Fiske for heile familien

Fangstrapporter

Du kan finna fangstoversikter tilbake i tid her: Fylkesmannen – Lakseregisteret : Modalselva

2016

Her er fangstrapporten for 2016:

Fangstrapport for 2016
Laks Aure (sett ut igjen)
Under 3 kg 3 til 7 kg Over 7 kg
Vekenr. antall vekt antall vekt antall vekt antall vekt
28  11  48,6  2 14,8
29 2 7,9 4 4,5
30 6 33,5 1 7,8 2  4
31 1 6,0
32 2 11,5 2 18,6 5  9
33 1 3  ?
34 1  ?
35 1 5,8 2  2
36 1 2 3 14,7
37 1 9,0 4  3,2
44* 1 2,2 2 7,9 1 7,6
Sum 2 4,2 29 139,4 7 57,8 21 22,7

* Utfiske nov. 2016.

Oppsummering:

  • Antall laks: 38 stk., totalt 201,4 kg
  • Antall aure: 21 stk, totalt 22,7 kg

Der var registrert ein del aure utan vekt i fangstrapportane (markert med «?»).

2015

Her er fangstrapporten for 2015:

Fangstrapport for 2015
Laks Aure (sett ut igjen)
Under 3 kg 3 til 7 kg Over 7 kg
Vekenr.  antall  vekt  antall  vekt  antall  vekt  antall  vekt
 29  1  1
 30  4  2
 31  1  2  5
 32  4  3  4
 33  2
 34  1  1
 35  2  2
 36  1  4  1  1
 37  2
 38    2
Sum  11  22,7  16  70,3  1  7,4  18  16,3

Sjøaure sett ut igjen (her manglar estimert vekt på 6 fisk) er 16,3 kg

Meir info:

Reklame