Modalen Elveigarlag

Fiske for heile familien

Fisketeljing

2017

Her er gytefisk teljing for 31.10.2017:

Gytefisk teljing Sjøaure for 2017

 Blenkjer -1 kg 1-2 kg 2-3 kg >3 kg
100 55 75 34 10

Gytefisk teljing Villaks inkl. ffk for 2017

Fettfinneklippet

Tert Mellomlaks Storlaks Tert Mellomlaks Storlaks

9

37 9

6

0 0

Oppdrett

Tert Mellomlaks Storlaks
2 1 0

Teljingane blei gjort under gode observasjonsforhold med ei sikt på ca. 8 meter.

 


2016

Her er gytefisk teljing for 06.10.2016:

Gytefisk teljing Sjøaure for 2016

 Blenkjer -1 kg 1-2 kg 2-3 kg >3 kg
59 137 110 51 12

Gytefisk teljing Villaks for 2016

Tert Mellomlaks Storlaks
9 37 9

Gytefisk teljing vert utført av Rådgivende Biologer (Les meir….).

Reklame