Modalen Elveigarlag

Fiske for heile familien


Krav frå Fylkesmannen i Hordaland – Organisering og driftsplan

Det er akseptert i Miljøverndepartementet at Modalselva må kalkast, og elva står no øvst på lista i Noreg. Dette betyr at Modalselva kan få statlege midlar til kalking for å få ner surhetsgraden i elva og med dette få opp att lakse- og aurebestanden. Arbeidet med utsetjing av lakserogn er og utført for 2014 av Uni Miljø, med økonomisk hjelp frå Fylkesmannen i Hordaland.

Men dette krev og at Modalen’s elveeigarar gjer tiltak som gjer elva kommersielt tilgjengeleg for alle. Les meir