Modalen Elveigarlag

Fiske for heile familien


Kommenter innlegget

Fiske og utfiske 2016

2016 var siste året med fiske etter laks i Modalselva etter at ein starta reetablering av laksestamma i elva. I dei kommande år vil det verta sett ut både rogn og smolt for å auke den naturlege produksjonen av laks. Elveeigarlaget vil og gjera tiltak for å ta vare på sjøauren i vassdraget ved å opparbeide gode gyteforhold i sidebekkar/elvar til hovedelva.

Biletet er tatt under utfiske 2016, vekt : 8.0 kg

Utfiske 2016