Modalen Elveigarlag

Fiske for heile familien


Kommenter innlegget

Årsmøte 2019

Modalen Elveeigarlag inviterer til Årsmøte for alle grunneigarar.

Stad: Konferansesalen på Mo

Tid: Torsdag 21. mars kl. 19:00

Saksliste:

  1. Merknader til innkalling
  2. Status og vidare orientering frå Fylkesmannen v/Gry Walle med fokus på reetableringa av laks i Modalsvassdraget
  3. Stenging av Modalselva 2019
  4. Driftsplan – aktivitetsplan og vidare arbeid i 2019
  5. Websida vår – status
  6. Godkjenning av nye vedtekter for elveeigarlaget
  7. Årsmelding
  8. Rekneskap
  9. Val
  10. Eventuelt

Innkalling er sendt til alle grunneigarar, der ein også har lagt ved forslag til endringar i vedtektene.

Velkommen!

– Styret –

Sjå innkallinga til Årsmøte 2019

Advertisements